0513-461557Berend Wapstra strjitte 1, 8401 NN Gorredijkdirectie.loevestein@comprix.nl

In het gebouw van Kindcentrum Loevestein is school Loevestein en  Kinderopvang Loevestein gevestigd. De Kinderopvang valt onder de organisatie van Kinderwoud.

Kinderopvang Loevestein van Kinderwoud heeft drie kernwaarden:

  • geborgenheid
  • eigenheid
  • zelfontplooiing

Deze waarden ziet u terug in de werkwijze. De locatie is zo ingericht, dat uw kind zich veilig voelt en gestimuleerd wordt om zichzelf te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met deskundige en geschoolde medewerkers. Uw kind een mooie dag, u een mooie dag.

Het aanbod:

  • Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-tot 4 jaar
  • Peuterspeelzaal /peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
  • Naschoolse opvang en in de vakanties voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak:
0513-610825 of per mail planning@kinderwoud.nl