Informatie

Vakanties

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. 

Herfstvakantie 1910-2019 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020
Administratiedag lkr
Leerlingen zijn vrij
woensdag 05-02-2020
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 23-02-2020
Comprix studiedag woensdag 04-03-2020
Goede Vrijdag + Pasen  10-04-2020 13-04-2020
Meivakantie 25-04-2020 10-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 24-05-2020
Pinksteren maandag 01-06-2020
Administratiedag lkr.
Leerlingen zijn vrij
woensdag 10-06-2020
Zomervakantie 2019 04-07-2020 16-08-2020

 

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.