Informatie

Vakanties

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2020-2021. 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Administratiedag lkr
Leerlingen zijn vrij
woensdag 03-02-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Comprix studiedag woensdag 03-03-2021
Goede Vrijdag + Pasen  02-04-2021 05-04-2021
Koningsdag dinsdag 27-04-2021
Meivakantie 03-05-2021 14-05-2021
Pinksteren maandag 24-05-2021
Administratiedag lkr.
Leerlingen zijn vrij
woensdag 16-06-2021
Zomervakantie 2019 10-07-2021 22-08-2021

 

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.