Informatie

Vakanties

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2022-2023. 

Herfstvakantie 15-10-2022 24-10-2022
Studiedag team Vrijdag 28-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 08-01-2023
Administratiedag lkr
Leerlingen zijn vrij
woensdag 08-02-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023
Goede Vrijdag + Pasen  07-04-2023 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 19-05-2023
Pinksteren maandag 29-05-2023
Administratiedag lkr
Leerlingen zijn vrij
woensdag 28-06-23
Zomervakantie 2023 22-07-2023 03-09-2023

 

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.