0513-461557Berend Wapstra strjitte 1, 8401 NN Gorredijkdirectie.loevestein@comprix.nl

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025.

Herfstvakantie 26 oktober 3 november
Studiedag team maandag 4 november
Kerstvakantie 21 december 5 januari
Administratiedag en studiedag 24 januari 27 januari
Voorjaarsvakantie 15 februari 23 februari
Studiedag team donderdag 27 februari
Studiedag groep 1-2-3 vrij dinsdag 25 maart
Meivakantie 18 april 5 mei
Hemelvaart 29 mei 30 mei
Pinksteren maandag 9 juni
Administratiedag woensdag 19 juni
Zomervakantie 12 juli 24 augustus

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.