Informatie

Vakanties

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2021-2022. 

Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 09-01-2022
Administratiedag lkr
Leerlingen zijn vrij
woensdag 02-02-2022
Voorjaarsvakantie 19-02-2022 27-02-2022
Comprix studiedag woensdag maart 2022?
Goede Vrijdag + Pasen  15-04-2022 18-04-2022
Meivakantie 23-04-2022 08-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 29-05-2022
Pinksteren maandag 06-06-2022
Administratiedag lkr.
Leerlingen zijn vrij
woensdag 22-06-2022
Zomervakantie 2019 16-07-2022 28-08-2022

 

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.