0513-461557Berend Wapstra strjitte 1, 8401 NN Gorredijkdirectie.loevestein@comprix.nl

In de tabel het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024.

Herfstvakantie 21 oktober 29 oktober
Studiedag team maandag 30 oktober
Kerstvakantie 23 december 7 januari
Administratiedag woensdag 7 februari
Voorjaarsvakantie 17 februari 25 februari
Comprix studiedag woensdag 6 maart
Goede vrijdag en Pasen 29 maart 1 april
Meivakantie 27 april 12 mei
Pinksteren maandag 20 mei
Studiedag en extra vrije dag 31 mei 3 juni
Administratiedag 25 juni 25 juni
Zomervakantie 20 juli 1 september

Extra verlof aanvragen

De directeur kan slechts in zeer buitengewone gevallen verlof verlenen aan ouders met leerlingen in de leerplichtleeftijd vanaf 5 jaar. Verlof kan worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘vakantie- en extra verlof. Dit formulier dient ruim voorafgaand aan de verlofdag(en) te worden ingediend bij de directeur.
De reden van aanvraag moet daarop worden vermeld. Het formulier is bij de directeur verkrijgbaar.

Voor verlenging van de reguliere vakanties wordt géén toestemming verleend.