0513-461557Berend Wapstra strjitte 1, 8401 NN Gorredijkdirectie.loevestein@comprix.nl

Geef kinderen een kans

Op school Loevestein steunen we het goede  doel van oud directeur Jelke Tichelaar, ‘Geef kinderen een kans.’  Iedere jaargroep sponsort een kind uit Nepal. Met het geld kan de Stichting ‘Geef kinderen een kans,’  de kinderen naar school sturen.

Jelke Tigchelaar komt elk jaar op school Loevestein vertellen over de sponsor kinderen.  In een boeiende presentatie vertelt Jelke over het leven en de cultuur van het sponsorkind. De kinderen volgen dus gedurende de schoolloopbaan hetzelfde kind. Het is erg leuk om ieder jaar een update te krijgen maar ze zien tevens waar hun sponsorgeld naar toe gaat.

Het percentage analfabetisme is in Nepal hoog, zo’n 35% van de bevolking kan niet lezen en schrijven. Veel kinderen kunnen niet naar school, omdat ze moeten werken. Zonder hun inkomen kan de familie niet bestaan. Geld om naar school te gaan is er dan helemaal niet. Dat kost ongeveer € 25 per jaar, een maandsalaris voor een Nepalees. Met sponsorgelden is het voor een aantal kinderen wel mogelijk om naar school te gaan. Op dit moment worden circa 160 kinderen ondersteund. Niet alleen met geld – dat Jelke zelf meeneemt en overhandigt. Hij gaat twee keer per jaar bij de gezinnen op bezoek, praat met ouders en kinderen, controleert of de kinderen ook werkelijk naar school gaan en heeft overleg met de leerkrachten. Hij spreekt de Nepalese taal en dat is nodig, want in de gezinnen die hij bezoekt spreken ze geen Engels. Het zijn vaak ‘achterstandsgezinnen’. Met de oudere kinderen, die goed beseffen, dat er problemen zijn, praat hij persoonlijk.

Het andere project is de hulp aan gehandicapte kinderen. Daarvoor zijn de grotere bedragen bestemd, want het is groepsgewijze hulp. Een tehuis voor zwakbegaafde kinderen wordt gesteund om het huis van binnen en van buiten te verbeteren. In een dagverblijf voor zwaar gehandicapte kinderen is een muziekproject gestart. De kinderen genieten volop van iedere muziekles. Op een school is een leraar opgeleid in gebarentaal, zodat doofstomme kinderen ook de lessen kunnen volgen. De gift van de Federatiekoffer zal ten goede komen aan de activiteiten voor de gehandicapte kinderen.

Kinderpostzegels

In september komen 130.000 kinderen weer aan de deur met kinderpostzegels en andere leuke producten. Zij zetten zich in voor kinderen die, door uiteenlopende problemen, vastlopen op school en daarbuiten. Help je ook mee?  

De opbrengst van de kinderpostzegelactie is dit jaar voor kinderen die door eenzaamheid, armoede of problemen thuis een steuntje in de rug nodig hebben. Ze komen niet aan leren toe en kunnen zich niet optimaal ontwikkelen.

De cijfers liegen er niet om
We zien helaas dat de kansenongelijkheid voor deze kinderen niet afneemt, maar groeit. Wist je dat:

  • 1 op de 12 kinderen opgroeit in armoede
  • 1 op de 4* kinderen een ouder heeft met psychische problemen of een verslaving
  • 1 op de 8 kinderen jeugdhulp krijgt

Deze kinderen komen door hun omstandigheden in een isolement terecht, op school en daarbuiten. Ze lopen rond met veel te grote zorgen, missen steun thuis en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen niet het beste uit zichzelf halen, en dat werkt een heel leven door.

Deze kinderen staan er niet alleen voor!
Samen met scholen, leerlingen en het Nederlandse publiek komen we in actie voor deze kinderen. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie helpen we hen concreet, bijvoorbeeld met schoolspullen of een ontbijt. En we ondersteunen projecten die kinderen weerbaarder maken, meer zelfvertrouwen geven, hun horizon verbreden en hen laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Samen laten we ieder kind meedoen, en zorgen we ervoor dat kinderen weer toekomen aan een positieve ontwikkeling, op school en daarbuiten.