School

Kunst

Op school Loevestein is er veel aandacht voor creativiteit. Creatieve lessen zijn in alle groepen  structureel opgenomen in het wekelijkse lesaanbod. Denk hierbij aan muziek, knutselen, dans en drama.

Eén van onze paradepaardjes zijn ‘de Ateliers’.

Elke vrijdagmiddag is er een creatief aanbod in de vorm van  workshop, we noemen dit ‘Ateliers’.  Vanaf groep 4 nemen de kinderen hier aan deel. Kinderen ontdekken thuis of op school tijdens de kunstzinnige  vakken waar ze goed in zijn, waar ze een passie voor hebben, waar ze zich misschien wel graag verder in willen ontwikkelen. We willen de kinderen de kans geven om met verschillende disciplines in aanraking te komen. We zetten de talenten van de leerkrachten in om deze vorm te geven. U moet bij dit aanbod denken aan: muziek, koken, toneel, sport, techniek, natuur, schaken, textiele werkvormen, handvaardigheid, vissen, mediawijsheid e.d. De kinderen maken een keuze uit het aanbod. Om de drie/vier weken wordt er een nieuw programma aangeboden.

Zie voor het jaaroverzicht van ons aanbod 'Kunst/creativiteit en cultuur' bij cultuur.