0513-461557Berend Wapstra strjitte 1, 8401 NN Gorredijkdirectie.loevestein@comprix.nl

Op School Loevestein werken we via de principes van De Vreedzame School.
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:

 • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen
 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen
 • Herkennen van gevoelens
 • Omgaan met gevoelens
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag
 • Conflicten oplossen door win-win situaties
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden
 • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken

Woorden die centraal staan bij de Vreedzame School zijn:

 • Opsteker: iets aardigs dat je tegen iemand zegt
 • Afbreker: iets onaardigs dat je tegen iemand zegt
 • Regel: gaat over wat mag en niet mag (zijn voor je opgesteld)
 • Afspraak: iets dat je belooft om te gaan doen (maak je samen)
 • Plagen: iemand voor de grap een beetje boos maken
 • Pesten: iemand op een gemene manier telkens weer plagen

Beleid tav Sociale Veiligheid op school Loevestein (gewenst gedragsprotocol/anti-pest beleid):