School

Cultuur

School Loevestein werkt nauw samen met Ateliers Majeur, Centrum voor de Kunsten gevestigd in Heerenveen.

Muziek
Ateliers Majeur verzorgt voor groep 5 en 6 instrumentale muzieklessen (IMV) om de kinderen kennis te laten maken met het bespelen van drie verschillende muziekinstrumenten. In groep 6 kiest elke leerling één van deze instrumenten, waarop dan een half jaar wordt geoefend. Vervolgens kunnen deze leerlingen zich aanmelden voor een halfjaar schakelklas van de muziekschool. De kosten voor deze lessen zijn gering. Wie in groep 7 door wil gaan met het bepaald instrument is aangewezen op de muziekschool.

Voorstellingen
Eens in de twee jaar bezoeken de leerlingen van groep 1 en 2 een voorstelling in de Skâns te Gorredijk.
De groep 3 en 7 gaan jaarlijks naar een voorstelling in de Skâns te Gorredijk.
De voorstellingen worden uitgezocht door de werkgroep theater (bovenschoolse werkgroep scholen Opsterland). De voorstelling kan in het Nederlands, maar ook in het Fries zijn.
Eens in de twee jaar wordt er een literaire activiteit georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 door de werkgroep Schrijvers in de klas

Excursies/musea bezoek
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan jaarlijks naar de Sinterklaastentoonstelling in museum Opsterlân.
Groep 7 gaat elk naar jaar naar ‘It Ketliker Skar’.
Het Ketliker Skar (Katlijker Schar) is een natuurgebied bij Heerenveen met bos, heide en het beekdal langs de Tsjonger. De leerlingen krijgen een rondleiding met uitleg door de boswachter van It Fryske Gea.
Eén keer in de twee jaar bezoeken onze leerlingen van groep 7 en 8 het Rijksmuseum in Amsterdam.

WOll
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een oorlogsmonument in Gorredijk geadopteerd. Op 14 april, de dag dat Gorredijk werd bevrijd, gaan de leerlingen hier naar toe. Er vindt dan een herdenking plaats en er wordt een krans gelegd.