School

Cultuur en creativiteit

School Loevestein profileert zich met cultuur en creativiteit. We besteden hier veel aandacht aan en het heeft een structuele plek in ons aanbod.

Tijdens creatieve processen worden veel verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen gestimuleerd. Den daarbij aan zelfvertrouwen, motoriek en inventiviteit. Kinderen gaan experimenteren en uitproberen. Hierdoor leren kinderen wat wel en niet werkt.

Op school Loevestein is er veel aandacht voor creativiteit en cultuur. Creatieve lessen zijn in alle groepen  structureel opgenomen in het wekelijkse lesaanbod.
Elke vrijdagmiddag is er een creatief aanbod in de vorm van workshops, we noemen dit  ‘Ateliers’. 
Vanaf groep 4 nemen de kinderen hier aan deel. Kinderen ontdekken thuis of op school tijdens de kunstzinnige  vakken waar ze goed in zijn, waar ze een passie voor hebben, waar ze zich misschien wel graag verder in willen ontwikkelen. Wij willen de kinderen de kans geven om met verschillende disciplines in aanraking te komen. Wij zetten de talenten van de leerkrachten in om deze vorm te geven. U moet bij dit aanbod denken aan: muziek, koken, toneel, sport, techniek, natuur, schaken, textiele werkvormen, handvaardigheid, vissen, mediawijsheid e.d. De kinderen maken een keuze uit het aanbod. Om de drie/vier weken wordt er een nieuw programma aangeboden. De kinderen zijn verdeeld in heterogene groepen (groep 4 t/m 8).

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in de acht jaar dat zij bij ons op school zitten jaarlijks één of meerdere voorstellingen bezoeken en naar musea gaan. School Loevestein werkt nauw samen Skaal Opsterland.

Hieronder het jaaroverzicht van ons aanbod:

Creativiteit

Workshops Ateliers, elke vrijdagmiddag groep 4 t/m 8

Voorstellingen

In schooljaar 2022-2023 bezoeken de leerlingen de volgende voorstellingen:

Groep 1 en 2: 

Hazeltje; raad eens hoeveel ik van je hou!

Groep 3 en 4: 

Wolk in de klas.

Groep 5 en 6: 

Schrijver in de school.

Groep 7 en 8:   

Aan de andere kant

Kerstvoorstelling voor groep 1 t/m 8 door Theater zonder BlaBla

Kerstverhaal van meneer Kampen
Een bewerking van Dickens' A Christmas Carol

Korte inhoud: Dit verhaal gaat over een heel rijke man. Zijn naam is Jan Kampen. Hij is de rijkste man van het land en woont in een prachtig, groot huis. Drie keer per dag telt hij zijn geld. En hoewel hij al heel veel geld heeft, wil hij steeds meer geld. Hij is alleen, heeft geen vrouw, kinderen of vrienden. Het is vandaag 24 december, kerstavond. Morgen is iedereen vrij, want dan is het kerst. Iedereen zal dan samen feest gaan vieren. In ieder huis staat een prachtig versierde kerstboom en overal branden er lichtjes. Onder de bomen liggen mooi verpakte cadeautjes en in de ovens liggen heerlijke kalkoenen te braden. Iedereen viert samen feest, behalve Jan Kampen. Vanavond brengen drie geesten een bezoek aan meneer Kampen. Ze laten hem zien hoe zijn leven er vroeger uitzag, hoe zijn leven er nu uitziet, en hoe zijn leven eruit ziet in de toekomst, als hij niet zou veranderen. Deze voorstelling is een bewerking van het verhaal A Christmas Carol van Charles Dickens.


Meispelen

Ook dit jaar doen alle groepen mee met de meispelen. 

In samenwerking met SKAAL-Opsterland organiseren minimaal 1x per jaar een dag met meerdere disciplines (muziek, beeldend, dans, drama, film). Vakdocenten worden ingezet om workshops te verzorgen.

Excursies

Groep 1, 2, 3:
-De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan naar het Opsterland Streekmuseum in Gorredijk. Zij bezoeken daar in november de ‘Sinteklaze- tentoanstelling’

Groep 4:
-De leerlingen van groep 4 gaan tijdens de Boekenweek naar de bibliotheek te Gorredijk.

Groep 5 en 6:
Eens in de twee jaar wordt er een literaire activiteit georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 door de werkgroep Schrijvers in de klas.
-Excursie nog in te vullen.

Groep 7:
-Bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam
-Excursie met een boswachter door it Ketliker Skar. Het Ketliker Skar (Katlijker Schar) is een natuurgebied bij Heerenveen met bos, heide en het beekdal langs de Tsjonger. De leerlingen krijgen een rondleiding met uitleg door de boswachter van It Fryske Gea.
- De school heeft een oorlogsmonument (WOII) in Gorredijk geadopteerd. Dit is een plaquette van Jan Eisinga en deze hangt in Museum Opsterland. Jaarlijks (bevrijding Gorredijk) gaan de leerlingen van groep 7, samen met de leerlingen van groep 8 hier naar toe. Er wordt dan aandacht besteed aan de bevrijding van Gorredijk, aan Jan Eisinga en het leven in vrede. De leerlingen dragen gedichten voor en er wordt een krans gelegd.

Groep 8:
- Bezoek aan het Rijksmuseum te Amsterdam
- De school heeft een oorlogsmonument (WOII) in Gorredijk geadopteerd. Zie tekst bij groep 7.
- Bezoek aan kamp Westerbork in april/mei in het kader van de herdenking van WOII

Muzikale vorming

Skaal Opsterland verzorgt voor de groepen 5 t/m 7 instrumentale muzieklessen (IMV) om de kinderen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten. De leerlingen krijgen tien weken lang les op een instrument door een vakdocent. De instrumenten mogen mee naar huis om thuis te oefenen.