School

Cultuur

School Loevestein werkt nauw samen met Ateliers Majeur, Centrum voor de Kunsten gevestigd in Heerenveen.

Muziek
Ateliers Majeur verzorgt voor de groepen 4 t/m 8 instrumentale muzieklessen (IMV). De leerlingen krijgen 10 weken lang 1 x per week drie kwartier les van een vakdocent.
Groep 4 - keyboard
Groep 5  - koper
Groep 6 -  slagwerk
Groep 7 - gitaar

Voorstellingen
Eens in de twee jaar bezoeken de leerlingen van groep 1 en 2 een voorstelling in de Skâns te Gorredijk.
De groep 3 en 7 gaan jaarlijks naar een voorstelling in de Skâns te Gorredijk.
De voorstellingen worden uitgezocht door de werkgroep theater (bovenschoolse werkgroep scholen Opsterland). De voorstelling kan in het Nederlands, maar ook in het Fries zijn.
Eens in de twee jaar wordt er een literaire activiteit georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 door de werkgroep Schrijvers in de klas

Excursies/musea bezoek
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan jaarlijks naar de Sinterklaastentoonstelling in museum Opsterlân.
Groep 7 gaat elk naar jaar naar ‘It Ketliker Skar’.
Het Ketliker Skar (Katlijker Schar) is een natuurgebied bij Heerenveen met bos, heide en het beekdal langs de Tsjonger. De leerlingen krijgen een rondleiding met uitleg door de boswachter van It Fryske Gea.
Eén keer in de twee jaar bezoeken onze leerlingen van groep 7 en 8 het Rijksmuseum in Amsterdam.

WOll
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een oorlogsmonument in Gorredijk geadopteerd. Op 14 april, de dag dat Gorredijk werd bevrijd, gaan de leerlingen hier naar toe. Er vindt dan een herdenking plaats en er wordt een krans gelegd.