Ouders

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) helpt mee met bijzondere school-activiteiten zoals het organiseren van feesten met Sinterklaas, Kerst en Pasen, de laatste schooldag enzovoorts. Ook beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage.

Tijdens de zakelijke ouderavond (november) wordt door de ouders het benodigde aantal ouderraadsleden gekozen uit de beschikbare kandidaten.

Leden oudervereniging school Loevestein:

  • Suzanne Winter - voorzitter
  • Petra Bos - secretaris
  • Eelco Zandberg - penningmeester
  • Geke Wietske Rypkema
  • Iris Booij
  • Fokje Dijkstra
  • Gea Doering
  • Iepie Jonker
  • Suzanne Zandberg

De penningmeester van de OV beheert de ouderbijdrage en int de schoolreisgelden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de schoolgids.